Można założyć, że podstawowe źródło dochodu z systemu franczyzowego pochodzi z opłat franczyzowych, tj. opłat, które franczyzobiorca płaci za zakup biznesu franczyzowego od franczyzodawcy. Ale wbrew temu założeniu często głównym źródłem dochodu dla franczyzodawcy są tantiemy (bieżące opłaty), które franczyzobiorcy płacą regularnie, a które mogą być albo ryczałtem, albo procentem od obrotu lub zysku.

Stając przed wyborem franczyzy z pewnością zastanawiasz się nad tym, ile można zarobić na franczyzie. I to dobre pytanie. Zarabianie pieniędzy na systemie franczyzowym różni się bowiem (i to całkiem znacznie) od zarabiania na innych rodzajach biznesu. Jeśli jesteś franczyzodawcą nie uzyskujesz dochodu wyłącznie z towarów lub usług sprzedawanych przez swoją firmę, ale także czerpiesz z opłat franczyzowych i tantiem od franczyzobiorców.

Można założyć, że podstawowe źródło dochodu z systemu franczyzowego pochodzi z opłat franczyzowych, tj. opłat, które franczyzobiorca płaci za zakup biznesu franczyzowego od franczyzodawcy. Ale wbrew temu założeniu często głównym źródłem dochodu dla franczyzodawcy są tantiemy (bieżące opłaty), które franczyzobiorcy płacą regularnie, a które mogą być albo ryczałtem, albo procentem od obrotu lub zysku.

Ile można zarobić na franczyzie?

Może też zdawać się, że zyskiem będzie sprzedaż dobrze prosperującej franczyzy, ale to mylne założenie. Sama sprzedaż franczyzy jest bowiem przeważnie źródłem strat: franczyzodawca ponosi krótkoterminową stratę na sprzedaży biznesu franczyzowego w nadziei na osiągnięcie długoterminowego zysku z franczyzobiorcy poprzez opłaty licencyjne.

Okazuje się, iż w zależności od wielu czynników, osiągnięcie progu rentowności z nowej działalności franczyzowej zajmuje od około 18 aż do 22 miesięcy. Franczyzodawca dąży oczywiście do tego, aby ta liczba była jak najniższa, dlatego tak ważne jest właściwe sprawdzenie i wybór nowych franczyzobiorców.

Przede wszystkim trzeba koniecznie pamiętać o tym, że choć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje są użytecznymi wskaźnikami zdolności franczyzobiorcy, największym wyznacznikiem długoterminowej rentowności franczyzobiorcy jest pozytywne nastawienie i gotowość do przyjęcia wskazówek i krytyki ze strony franczyzodawcy.

Franczyza – czy warto?

Wielu franczyzodawców niechętnie przeprowadza jakiekolwiek trudne rozmowy, zwłaszcza ze swoimi franczyzobiorcami. Obawiają się, iż wpłyną one na pewność siebie franczyzobiorcy, a to może przecież spowodować dalsze problemy w dłuższej perspektywie. Lepiej jednak dla franczyzodawcy będzie przeprowadzić tego  typu rozmowy i to od razu, gdy tylko franczyzobiorca wpadnie w jakiekolwiek problemy. Taka komunikacja służyć będzie  zarówno interesom franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here